Cappell’affetta is een van de vaste ensembles van de Stichting Vocale Muziek maar treedt ook zelfstandig op. De naam van het ensemble geeft aan dat zingen met gevoel wordt nagestreefd. In een bezetting van 10 zangers voert het ensemble op (semi)professioneel niveau kamermuziek en kerkmuziek uit en streeft daarbij intimiteit en bevlogenheid na.

Cappell’affetta wordt veelal geleid en gecoached door dirigent en mezzo-sopraan Michelle Mallinger. Het ensemble debuteerde in 2004 met een programma met muziek van Heinrich Schütz. Het ensemble voert met een of twee zangers op een partij muziek uit die, wanneer door grotere ensembles uitgevoerd, veel van haar transparantie verliest. In 2007 verzorgde Cappell’affetta het slotconcert van het Duinoord muziekfestival. In 2006 en 2007 nam Cappell’affetta deel aan de Early Music Vocal course van het Sastemala Gregoriana Festival in Karkku, Vammala, Finland, waar het ensemble gecoached werd door Michael Fields en Evelyn Tubb. Met beide musici trad het ensemble ook op in Nederland, respectievelijk met een Engels programma (2006), en een Monteverdi concert (2005). Op uitnodiging van de Stichting Vrienden van St. Petersburg trad Cappell’affetta in november 2008 op in de Nederlandse Kerk in St. Petersburg met werken van Nederlandse componisten. In 2015 trad het ensemble voor het eerst in een wat grotere bezetting op, waarbij alleen amateurzangers optraden. Bij deze concerten werd Dido and Aeneas van Purcell uitgevoerd, en stond het ensemble onder leiding van Coen Honig.

Het ensemble treedt meestal op met een bezetting van professionele musici en amateurzangers. Deze samenstelling past bij de doelstelling van het ensemble om amateurzangers die het niveau van het gemiddelde kamerkoor zijn ontstegen een plek te bieden om op professioneel niveau met beroepszangers samen te werken.